Mer och mer av vården blir uppkopplad, trots att Internet of Things (IoT) är fortfarande i sin linda. Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter men i dagsläget finns det ingen övergripande strategi eller enhetlig satsning kring den nya tekniken. Det pågår ständigt en livlig samhällsdebatt om hur man kan effektivisera vården. Oftast pratas det om att tillföra mer resurser. En röst i debatten är två framstående professorer och läkare, som tar upp den nya tekniken och dess möjligheter. I en debattartikel i Läkartidningen nämner de olika sätt att göra vården effektivera och säkrare. Ett av förslagen ar att staten bör utvärdera appar och digitala stöd i vården.

Just dessa har haft en otrolig utveckling på senare tid. På bara några år har det dykt upp väldigt många (bra) appar och medicinteknisk utrustning som  är uppkopplad och genom detta får helt annan funktionalitet i en patients vårdresa.

Förutom att tillhandahålla strukturerad information, så är insamling av data en annan viktig funktion. Denna rådata kan efter analys och medicinsk diagnostik förbättra vård och rehabilitering. För att en medicinteknisk utrustning ska leva upp till IoT-standard och ständigt vara uppkopplade, så krävs mobilt bredband. I dagsläget är det elva operatörer i Sverige som erbjuder mobilt bredband. Vilka som har tecknat ramavtal med någon av regionerna är oklart. Detta är dock ett konkret exempel på vilka synergier som finns om det fanns en handlingsplan för en gemensam upphandling,  för alla regioners räkning.

Svenska internetstiftelsen satsar en hel del pengar på lärande och digital kompetens. De gör även en hel del bra undersökningar om svenskar och deras internetvanor. En grundlig undersökning som de publicerat, visar att ”var tredje  (svensk” har någon gång använt en vårdapp”. Det är tydligen väldigt högt användande jämfört med andra internationella siffror och påvisar behöver av samordning och struktur. Kanske skulle de som stiftelse starta ett initiativ eller är detta något mer för svenska staten eller alla kommuner? Vad tycker du?

Uppkopplad sjukvård