Att många drabbas av cancer dagligen i vårt avlånga land är säkert något som vi alla har läst om och kan ta till oss till en viss grad. Men det är inte förrän denna oftast förrädiska sjukdom drabbar en själv eller anhörig som vi verkligen förstår allvaret i situationen. Cancer är ett samlingsnamn för flera olika typer av okontrollerad celldelning som sker i olika delar av kroppen. Sjukdomen har funnits länge och kallades förr för kräfta. Förr i tiden var det omöjligt att bromsa eller bota denna sjukdom, men tack vare forskning och ny teknik är det nu möjligt att få stopp på celldelningen vilket ger människor chansen att leva sina liv till fullo.

Gammal läkekonst möter ny

I många år har läkare världen över försökt att bota cancer. Eftersom sjukdomen är så pass aggressiv i många fall är det svårt att hitta en metod som verkligen fungerar. Dock tar forskningen oss framåt, och genom åren har flera effektiva behandlingar visat sig vara lyckade. Det är till exempel i modern tid som cellgifter och antibiotika har kommit att bli de mest använda behandlingsmetoderna mot cancer, men det fanns faktiskt effektiva metoder innan dessa kom i bruk. Vetenskap&hälsa skriver om att arsenik är ett giftigt ämne som användes inom läkekonsten förr i tiden, och det är just detta ämne som läkare idag har kommit underfund med kan vara det som bekämpar cancerceller bäst. Detta gäller speciellt den väldigt aggressiva formen av lungcancer som benämns som småcellig lungcancer. Med hjälp av en arsenikförening som kallas arseniktrioxid har det visat sig att celldelningen hämmas. Detta försök har än så länge endast gjorts på möss, men det planeras även kliniska studier på patienter som inte längre svarar på cellgifter.

Svårbotad cancerform
Just småcellig lungcancer är den cancerform som är en av de mest dödliga sådana. Cancercellerna kan överleva i nästan vilken miljö som helst, och nu har forskare också upptäckt att dessa celler inte heller behöver vissa proteiner för att sprida sig som andra cancerceller gör. Därför är det svårt att bekämpa denna. I övrigt är just lungcancer den tumörform som dödar flest människor i världen. Huruvida arsenik kan vara lösningen är i dagsläget inte klart eftersom människor än så länge inte blivit behandlade med detta ämne. Forskarna är dock hoppfulla och tror att detta kan komma att revolutionera läkekonsten om samma resultat uppnås hos cancerpatienter. Cancer.se som bevakar cancerforskningen menar att forskningen går hela tiden framåt, vilket innebär att den som drabbas av denna sjukdom idag har stora chanser att överleva. Det som avgör hur stora överlevnadschanserna är är vilken form av cancer som upptäcks, och även hur långt gången denna är. Har man tur botas man från sin cancer och kan leva ett fullgott liv. Tyvärr finns det de som drabbas av en svårbotad och aggressiv form av sjukdomen, och därför är det viktigt att forskarna hela tiden jobbar på att hitta ett effektivt botemedel. Kanske kan det vara just arsenik.