Arsenik mot cancer

Behandla svinkoppor

Stressigt på jobbet

En fråga som är viktig, är vad är komplementär- och alternativmedicin?

Det finns olika definitioner men WHO och KAM som även är remissinstans till WHO
definierar begreppet enligt nedan:

CAM = Complementary and Alternative Medicine – termen används för att
referera till ett brett spektrum av hälsovårdande terapier som inte är en del av
landets egen tradition eller inte är integrerade i landets dominerande hälso- och
sjukvårdssystem. Källa: Guidelines on Developing Consumer Information on Proper Use of Traditional, Complementary and Alternative Medicine. WHO,Geneva, 2004

Komplementär- och alternativmedicin är ett samlingsbegrepp för hälso- och
sjukvårdsinriktade behandlingskoncept som bygger på långvarig användning och beprövad
erfarenhet med en individanpassad helhetssyn där orsaken till den individuella obalansen
behandlas.

Om en behandling hänförs till komplementärmedicin respektive alternativmedicin
avgörs vid varje behandlingstillfälle.

  •  En behandling som är ett komplement till en konventionell behandling hänförs till komplementärmedicinen.
  •  En behandling som är ett alternativ till en konventionell behandling hänförs till alternativmedicinen.